ნელი მახარაძე რეცენზია

 რეცენზია

სერგეი ავერინცევი

ჩვენ გავეცანით სერგეი ავერინცევის „ადრებიზანტიური ლიტერატურის პოეტიკის“ ქართულ თარგმანს ერთი მცირე მონაკვეთისა („თანხმობა და უთანხმოება“) შესრულებულს ქეთევან ჯერვალიძის მიერ და შევნიშნავ, რომ თარგმანი ყოველ მხრივ იმსახურებს ყურადღებას თავისი მშვენიერი ქართულითა და სათარგმნი მასალის ცოდნით.

მოგეხსენებათ, რომ ს. ავერინცევის წერის მანერა და სტილი, მისი დიდი დახვეწილობისა და აზრობრივი სიცხადის მიუხედავად, მაინც ატარებს თავისებურებებს, რომლებიც მთარგმნელისათვის შეიძლება დაბრკოლებად იქცეს. ესაა: ინტონაციური ქვეტექსტები, მეტყველების სიმბოლიზმი, რაც თავის მხრივ, მისი საკვლევი საგნის თავისებურებებიდანაც მომდინარეობს. საკვლევი თემა და კვლევის ობიექტი საკმაოდ რთული და სპეციფიკურია.

ყოველივე ეს მთარგმნელისაგან მოითხოვს დიდ სიფრთხილეს, რადგან სულ მცირე ნიუანსის გაუთვალისწინებლობა საკმარისია, რომ ავტორისეულ აზრს დავშორდეთ. ამიტომ საჭიროდ ვთვლით, რომ მთარგმნელმა კიდევ ერთხელ შაჯეროს დედანთან ქართული ტექსი, რათა დაზღვეული იყოს, რაიმე უზუსტობებისაგან, რაც იშვიათად, მაგრამ აქა-იქ შეიმჩნევა.

ეჭვი არ არის, ქეთევან ჯერვალიძეს სავსებით ხელეწიფება თარგმანის საბოლოო სრულყოფილ ფორმაში მოყვანა. მისი გამოქვეყნება კი საშურ და აუცილებელ საქმედ გვესახება. იგი ყოველმხრივ ხელშწყობასა და თანაგრძნობას იმსახურებს.

ნელი მახარაძე

13/ IX – 99.

Advertisements
Gallery | This entry was posted in გამოხმაურება. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s